Kadra Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji

Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Piech
Beata Jałbrzykowska
Agnieszka Karłuk

Język polski
Anna Rećko
Piotr Maksim

Matematyka
Damian Fiłoc

Język angielski
Martyna Bobik

Geografia, biologia, przyroda
Katarzyna Zielińska

Historia
Elżbieta Pawluczuk

Plastyka, muzyka
Bożena Winconek

Informatyka
Joanna Korczak

Technika, biblioteka
Adrian Petelski

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Technika, biblioteka
Adrian Petelski

Język hiszpański
Magda Nerwińska

Wychowanie fizyczne
Dawid Kiszycki

Katecheza
Edward Trzciński

Robotyka
Anna Kaczyńska

Świetlica
Małgorzata Strzałkowska
Mirosława Drobniuch
Wiesława Smalkowska

Psycholog
Ewa Turczyńska

Logopeda
Aneta Jaworowska