Kadra

Kadra Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji

Edukacja wczesnoszkolna

Anna Kulik – dyplom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: Pedagogika. Studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej. Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.

Nauczyciel z pasją i oddaniem, podchodzący indywidualnie do każdego ucznia. Ciągle poszukująca nowatorskich metod pracy z wychowankami, potrafi odkryć w każdym dziecku jego mocne strony i wspierać rozwój pasji. Skutecznie rozwija w uczniach myślenie matematyczne, do czego wykorzystuje urozmaicone narzędzia multimedialne, pokazując uczniom, że królowa nauk może być wspaniałą przygodą i świetną zabawą.

Edukacja wczesnoszkolna

Julita Butkiewicz – dyplom Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna. Studia podyplomowe o specjalności: oligofrenopedagogika.

Ma kreatywne podejście do otaczającej rzeczywistości i uczniów, stosuje innowacyjne i aktywizujące metody pracy. Ważne jest dla niej nauczanie przez doświadczenie, prowadzi Laboratorium małego eksperymentatora.

Posiada także m.in. certyfikat w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych oraz ukończyła kurs Wspieranie ucznia w uczeniu się.

Edukacja wczesnoszkolna

Ewelina Dawidziuk – dyplom kierunku: Pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Studia podyplomowe o specjalności: oligofrenopedagogika.

Lubi pracować metodą burzy mózgów, często wykorzystuje również metodę projektu. Prowadzi zajęcia kreatywne, dzięki którym dzieci rozwijają wyobraźnię, odkrywają swoje talenty i pasje. Skutecznie angażuje i zachęca uczniów do kodowania, rozwijającego w nich logiczne myślenie.

Realizując zajęcia z etyki wprowadza dzieci w świat uniwersalnych wartości.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Język angielski

Marlena Rawa – dyplom Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, specjalność: filologia angielska. Dyplom Wydziału Prawa na kierunku kryminologia. Dyplom Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność: amerykańska.

Pasjonatka wykorzystywania metody komunikacyjnej TPR (ang. Total Physical Response), czyli techniki reagowania całym ciałem. W nauczaniu języka angielskiego lubi wykorzystywać piosenki, gry i zabawy językowe, dzięki czemu dzieci szybko i skutecznie opanowują umiejętności komunikowania się. Dla uatrakcyjnienia procesu edukacji na zajęciach wykorzystuje nowe technologie, wprowadzając interaktywne sposoby przekazywania wiedzy. Skutecznie i efektywnie zaraża uczniów pasją do poznawania języków obcych. Oprócz codziennej pracy dydaktycznej realizuje z uczniami dodatkowe projekty językowe, poszerzające wiedzę o różnych krajach, ich tradycji i kulturze.

Neurologopeda

Grażyna Grądzka

Religia katolicka

Joanna Dawidziuk

Religia prawosławna

Joanna Augustyńczyk

Świetlica

Joanna Snarska

Psycholog

Agnieszka Czop