Kreatywna matematyka

To fantastyczne zajęcia dodatkowe, rozwijające kompetencje matematyczne i przygotowujące do konkursów.

Głównym celem unikalnych zajęć dodatkowych „Kreatywna matematyka”, prowadzonych w naszej szkole podstawowej, jest rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.

Prowadzi je nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, którego uczniowie w każdym roku mają na koncie liczne sukcesy. Tylko w ostatnim roku szkolnym jedna z uczennic, uczęszczająca na takie zajęcia dodatkowe, uzyskała bardzo dobry wynik w konkursie matematycznym „Kangur 2016” (uzyskała 97,5 pkt. na 105 możliwych). Osiągnięcia uczniów to również bardzo dobre, dobre wyniki i wyróżnienia w konkursach matematycznych „Alfik ” i „Kangur”.  Wśród uczniów są także laureaci w konkursach z edukacji wczesnoszkolnej „Olimpusek” i „Zuch”.

Uczniowie w trakcie naszych zajęć dodatkowych poszukują różnych sposobów rozwiązywania zadań, uczą się logicznego myślenia i wyciągania wniosków. „Kreatywna matematyka” nauczy dzieci planowania i organizowania własnej pracy oraz współpracowania w zespole. Ponadto będą kształtować swoje cechy charakteru jak: systematyczność, kreatywność, samodzielność.

Nasze kreatywne zajęcia prowadzone są w ciekawy i nowoczesny sposób metodami aktywizującymi z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, robotów edukacyjnych czy gier planszowych.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój kompetencji matematycznych ma kluczowe znaczenie dla sprawnego poruszania się w świecie. Pracujemy tak, aby nasi uczniowie postrzegali matematykę jako radosną przygodę i możliwość poznawania świata, a nie przykry obowiązek.

Z nami każde dziecko polubi matematykę!

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!