Dlaczego my

Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji to miejsce, które daje dzieciom radość nauki, wiarę we własne możliwości i stymuluje ich wszechstronny rozwój. Tworzymy szkołę inspirującą, przyjazną, kreatywną, innowacyjną, począwszy od przestrzeni, poprzez funkcje i zadania dydaktyczne.

  • Stawiamy na indywidualizację pracy z uczniem – klasy liczą max. 16 osób
  • Kształcimy w atmosferze przyjaznej, twórczej, pełnej optymizmu i wiary we własne siły
  • Stymulujmy ciekawość poznawczą, bo potrzeba poznawania świata i przyswajania nowych informacji to naturalne i spontaniczne dążenie każdego dziecka
  • Wykorzystujemy nowoczesny sprzęt:  monitory multimedialne, roboty, tablety i komputery
  • Oceniamy obiektywnie z wykorzystaniem oceniania kształtującego, w oparciu o umiejętności.
  • oferujemy bogatą i urozmaiconą ofertę rozwijających zajęć pozalekcyjnych,
  • zapewniamy uczniom opiekę pedagoga, psychologa, pielęgniarki, na miejscu dostępny jest również logopeda.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!