Opłaty w roku szkolnym 2023/24

Rodzic, zapisujący dziecko do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kreatywnych Dzieci” opłaca:

  1. jednorazową bezzwrotną opłatę wstępną przy zawieraniu umowy, przeznaczoną na koszty postępowania rekrutacyjnego oraz pomoce plastyczne i dydaktyczne – łącznie 500 zł,
  2. comiesięczne czesne – 750 zł
  3. opłatę za wyżywienie:
    – dieta ogólna – 15 zł/dzień
    – dieta eliminacyjna (bezmleczna, bezglutenowa i in.) – 19 zł/dzień
  4. ubezpieczenie dla chętnych – płatne w pierwszym tygodniu września.

Za dni nieobecności dziecka opłata za wyżywienie nie jest naliczana pod warunkiem poinformowania przedszkola o nieobecności.

Opłaty należy uiszczać przelewem na następujące rachunki bankowe:

  • opłata wstępna i czesne 08 1140 2017 0000 4202 0293 3398
  • wyżywienie 59 1140 2004 0000 3602 8221 7403

w tytule przelewu podając: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc, za który uiszczana jest opłata i rodzaj opłaty.

Rodzice zobowiązują się do uiszczenia czesnego i opłaty za wyżywienie co miesiąc z góry do 5. dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie do przedszkola. Bez względu na dzień, w którym dziecko rozpoczyna uczęszczanie, rodzic w danym miesiącu wnosi opłatę w pełnej wysokości.

Zapraszamy także dzieci w wieku od 2,5 roku spoza naszego przedszkola, zwłaszcza w wakacje

Oferujemy abonamenty dla dzieci, nieuczęszczających na stałe do przedszkola:
– tygodniowy – 300 zł + wyżywienie
– dwutygodniowy – 500 zł + wyżywienie
– miesięczny – 900 zł + wyżywienie

Oferujemy również opcję uczęszczania dziecka do przedszkola przez 5 godzin dziennie w cenie 500 zł + wyżywienie.