Dokumenty Szkoły do pobrania

Statut Szkoły

Wewnętrzny system oceniania

Procedury bezpieczeństwa

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Formularz na półkolonie