Dokumenty Szkoły do pobrania

Statut Szkoły

Wewnętrzny system oceniania

Procedury bezpieczeństwa

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Formularz na półkolonie

Regulamin biblioteki

Regulamin świetlicy

Regulamin korzystania z podrecznika szkolnego

Regulamin korzystania z szafek szkolnych

Regulamin wycieczki