Dokumenty Szkoły do pobrania

Statut Szkoły

Wewnętrzny system oceniania

Procedury bezpieczeństwa

Formularz rekrutacyjny

Formularz na półkolonie

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy