Klasy IV-VIII

Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji daje dzieciom radość nauki. Kształcimy globalnie i multidyscyplinarnie, by umożliwić uczniom wszechstronny rozwój i pokazać, że mogą odnosić sukcesy w wielu dziedzinach.

W drugim etapie edukacyjnym, czyli klasach IV-VIII rozpoczyna się nauczanie w podziale na przedmioty, zakończone egzaminem ósmoklasisty. Programy poszczególnych przedmiotów znacznie wzbogacamy o treści dodatkowe, autorskie programy i nowoczesne metody pracy.

Bogata oferta dydaktyczna:

 • 5 godzin angielskiego tygodniowo,
 • drugi język obcy,
 • w ramach zajęć pozalekcyjnych przygotowanie uczniów do konkursów przedmiotowych i tematycznych,
 • przygotowanie do egzaminów z języka angielskiego,
 • kółka zainteresowań,
 • zajęcia fakultatywne.

Organizujemy:

Zapewniamy:

 •  zwiększoną liczbę godzin z kluczowych przedmiotów,
 • indywidualne podejście,
 • pracę projektową,
 • możliwość korzystania z obiadów i podwieczorków,
 • zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców,
 • półkolonie zimowe i letnie.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!