Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich rodziców, szukających dla swojego dziecka przyjaznej i nowoczesnej szkoły, do kontaktu z nami i złożenia FORMULARZ REKRUTACYJNY.

Ze względu na specyfikę szkoły (niewielkie klasy) liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o kontakt i złożenie formularza rekrutacyjnego odpowiednio wcześniej w celu zagwarantowania dziecku nauki w naszej szkole.

Istnieje możliwość zapisu dziecka z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem.

Rodzic wypełnia i składa FORMULARZ REKRUTACYJNY. Prosimy również o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Liczba miejsc w Szkole jest ograniczona, przez co o kolejności przyjęć decyduje:

  1. pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z rodzicami, przeprowadzonej przez dyrektora szkoły;
  2. pozytywna opinia będąca wynikiem obserwacji dotyczącej dojrzałości społecznej i szkolnej, umiejętności koncentracji, wiedzy i kultury osobistej kandydata przeprowadzonej przez pedagoga szkolnego;
  3. kolejność zgłoszeń.

Rodzic wraz z dzieckiem uczestniczy w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę [DNI OTWARTE]. Kandydaci na uczniów biorą też udział w zajęciach integracyjnych, prowadzonych przez kadrę pedagogiczną Szkoły.

Uczniem Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji zostaje dziecko, którego rodzice podpisali umowę o świadczenie usług edukacyjnych i w terminie opłacili wpisowe.

Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:

  1. rodzeństwu uczniów Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji
  2. dzieciom uczęszczającym przedszkola przy Szkole.

Zapisz swoje dziecko do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji już dziś!

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc. Dzieci można zapisywać z wyprzedzeniem nawet kilkuletnim.