Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców do rezerwacji miejsc w oddziale przedszkolnym (zerówce) oraz klasach pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej.
Ze względu na specyfikę szkoły (niewielkie klasy) liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o kontakt i złożenie formularza rekrutacyjnego z odpowiednim wyprzedzeniem w celu zagwarantowania dziecku nauki w naszej szkole.

W roku szkolnym 2020/2021 do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji przyjmujemy dzieci:

  • do klasy 0
  • do klasy I
  • do klasy II
  • do klasy III
  • do klasy IV

– Rodzic wypełnia i składa FORMULARZ REKRUTACYJNY. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń.

– Kandydaci do szkoły biorą udział w indywidualnej rozmowie rekrutacyjnej.

– Rodzic wraz z dzieckiem uczestniczy w wybranym dniu otwartym organizowanym przez szkołę od października do maja.

– Rodzic ucznia klasy pierwszej dostarcza Informację o gotowości szkolnej dziecka w terminie do 31 maja 2021 r.

– Kandydaci na uczniów biorą udział w zajęciach integracyjnych, prowadzonych przez kadrę pedagogiczną Szkoły.

Pierwszeństwo przyjęcia do klasy 1 przysługuje:

a) rodzeństwu uczniów Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji

b) dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego Szkoły.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: sekretariat@spie. edu. pl lub telefonicznie tel.: 669 167 640

Zapisz swoje dziecko do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji już dziś!

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Niezbędne jest spełnienie wszystkich powyższych warunków. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja będzie prowadzona do wyczerpania miejsc.