Dokumenty Przedszkola do pobrania

Statut Przedszkola

Regulamin Przedszkola

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola