Rekrutacja

Rekrutacja dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kreatywnych Dzieci” trwa cały rok szkolny w miarę posiadania wolnych miejsc. Dzieci można zapisywać z dużym wyprzedzeniem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodziców Formularza Zgłoszeniowego, dokonanie opłaty wpisowej oraz zawarcie Umowy o świadczeniu usługi edukacyjnej.

Dzieci przyjmowane są do przedszkola z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń. Pierwszeństwo mają kontynuujące naukę, rodzeństwo dzieci już uczęszczających do przedszkola oraz dzieci rodziców, którzy z wyprzedzeniem zapisali je do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji.

Zapraszamy także do odwiedzenia naszej placówki przed dokonaniem zapisu. Jest to możliwe przez cały rok szkolny – prosimy jednak o wcześniejsze uzgodnienie terminu z dyrekcją Przedszkola. Prosimy o umawianie spotkań telefonicznie lub mailowo.

Dzieci, uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Akademia Kreatywnych Dzieci” mają pierwszeństwo w przyjęciu do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji, w której także liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy odbywają się z kilkuletnim wyprzedzeniem.