Prywatna Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji – Białystok

Prywatna Szkoła Podstawowa

Zapraszamy Państwa do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku. Jesteśmy placówką niepubliczną, która realizuje podstawę programową wskazaną przez MEN.

Białostocka prywatna podstawówka kładzie duży nacisk na kształcenie w pełni zintegrowane z wychowaniem. Jesteśmy przekonani, że tylko kompleksowe podejście do kształtowania osobowości młodego człowieka pozwoli mu się stać w pełni wartościową i wykształconą jednostką.

Funkcjonowanie tej szkoły opiera się na przekonaniu, że jest to miejsce:

„kreatywnego i wszechstronnego rozwoju ucznia, przygotowujące go do dalszych etapów edukacji i życia we współczesnym społeczeństwie.”

prywatna-szkola-podstawowa

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Atuty Szkoły Prywatnej

Tworzymy szkołę inspirującą, przyjazną, kreatywną, innowacyjną, począwszy od przestrzeni, poprzez funkcje i zadania dydaktyczne.

Atutem naszej szkoły jest z jednej strony holistyczne, a z drugiej strony indywidualne podejście do każdego ucznia. Tworzymy zespół nauczycieli i wspomagających specjalistów – tj. pedagoga i logopedy, którzy wspólnie dążą do tworzenia placówki edukacyjnej przyjaznej zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Wyznacznikiem panującej atmosfery jest poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, empatii i motywacji, które wspólnie sprzyjają twórczemu rozwojowi uczniów. Przykładamy dużą uwagę do wzajemnej tolerancji i poszanowania praw do godności osobistej.

Działamy w przekonaniu, że:

 • każde dziecko jest dobre w tym, co robi, na miarę swoich możliwości;
 • każde dziecko trzeba wspierać w jego wszechstronnym wychowaniu.

Organizacja Szkoły

Niewątpliwymi atutami prywatnej szkoły podstawowej w Białymstoku w zakresie edukacji są:

 • indywidualne podejście do każdego dziecka,
 • nauka przez doświadczenie,
 • innowacyjne i aktywizujące metody nauczania obejmujące m.in. multimedia, roboty, ocenianie kształtujące, metodę „zielonego ołówka”.

W zakresie organizacji pracy placówki dbamy o prowadzenie zajęć w małych klasach o liczbie uczniów oscylującej pomiędzy 6 a 16 osób. Zatrudniona kadra wykwalifikowanych nauczycieli  oraz sztab specjalistów sprawia, że tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci.

Stawiamy na pełny rozwój w zakresie wiedzy, umiejętności i pasji naszych wychowanków. Dlatego przygotowaliśmy dla uczniów bogatą ofertę zajęć. Poza zajęciami podstawowymi, obejmującymi zagadnienia zawarte w programie klas 0-3, proponujemy:

 • bogaty zestaw zajęć dodatkowych – w tym warsztaty kreatywne, muzyczne, językowe, plastyczne, zajęcia z robotyki i programowania, szachy;
 • świetlicę czynną w godzinach od 7.30 do 17.00, w której dziecko twórczo, kreatywnie i bezpiecznie spędza czas,

 • ferie i półkolonie – uczniowie w okresach wolnych od nauki mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach obejmujących robotykę, język angielski, zajęcia plastyczne, artystyczne, wycieczkach i warsztatach.

Wszystkie zajęcia o charakterze dodatkowym są udostępniane wychowankom białostockiej szkoły  prywatnej nieodpłatnie (koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach czesnego).

Uczęszczanie do niepublicznej szkoły podstawowej w Białymstoku wiąże się z koniecznością uiszczania comiesięcznego czesnego w wysokości 600 zł, płatnego przez 12 miesięcy od września do sierpnia danego roku szkolnego. Rodzice kandydatów wnoszą również jednorazową opłatę wpisową, wynoszącą 600zł.  Placówka w ramach pobieranych środków zapewnia dziecku możliwość korzystania z zajęć podstawowych, dodatkowych, świetlicy czy zajęć podczas półkolonii w ramach tygodniowego turnusu feryjnego i dwutygodniowego turnusu wakacyjnego. 

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z kadrą nauczycielską oraz dyrektorem białostockiej kreatywnej szkoły prywatnej. Jesteśmy otwarci na Państwa pytania. Zapraszamy!

Zapisy do placówki do klas 0-3 na przyszły rok szkolny już trwają. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje przede wszystkim kolejność zgłoszeń.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Języki Obce

Jesteśmy przekonani, że znajomość języków obcych we współczesnym świecie to kluczowa sprawa. Niewątpliwie są one paszportem do swobodnego poruszania się po świecie. Dlatego też w naszej prywatnej podstawówce poświęcamy edukacji językowej szczególną uwagę. Nauka języków obcych w placówce odbywa się na wysokim poziomie – w tej dziedzinie stawiamy na profesjonalizm i kreatywne metody pracy z dzieckiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Białostocka prywatna podstawówka prowadzi zajęcia z języka angielskiego z dużym naciskiem na metody konwersacyjne, immersję językową i praktyczne umiejętności posługiwania się językiem. Rozmawiamy po angielsku nie tylko na lekcjach, ale też wielu innych sytuacjach, co pozwala dzieciom poznać najpotrzebniejsze wyrażenia i zwroty w możliwie naturalny sposób i wypracować naturalność w posługiwaniu się językiem obcym. Aby nauka języków była wspaniałą przygodą wykorzystujemy do tego liczne pomoce multimedialne i interaktywne: tablety, tablice multimedialne, laptopy, kody QR itp. Dodatkowo raz w tygodniu wszyscy chętni spotykają się w English Clubie, aby fantastycznie bawić się w języku angielskim!

Nauka języków w prywatnej podstawówce w Białymstoku odbywa się:

 • w ramach zajęć podstawowych od klasy “0”, kiedy to prowadzimy zintensyfikowany kurs języka angielskiego, ze zwiększoną liczbą godzin – zajęcia językowe odbywają się codziennie,
 • raz w tygodniu wszyscy chętni spotykają się w English Clubie, by rozmawiać i bawić się wyłącznie w języku angielskim,
 • poczynając od klasy 4 prowadzone są zajęcia z języka hiszpańskiego – drugiego po angielskim najpopularniejszego języka świata. Nauka prowadzona jest w sposób interaktywny, dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Wykorzystujemy podczas niej ruch, muzykę i kreatywne zabawy.

Świetlica

Oferujemy również opiekę pozalekcyjną w ramach świetlicy szkolnej. Placówka pracuje w godzinach 7.30-17.00.

Świetlica zapewnia miłą atmosferę oraz doskonałe warunki do wypoczynku, nauki i ciekawego spędzenia czasu wolnego.  Tu każdy witany jest z otwartymi ramionami i uśmiechem – panie pomagają odrobić zadania, wykazując się przy tym ogromną dozą cierpliwości i zrozumienia. Poza tym organizują dla podopiecznych zajęcia: językowe, muzyczne i plastyczne, rozwijające kreatywność młodego człowieka. W naszej świetlicy dzieci mogą wcielać się w role budowniczych, konstruktorów czy artystów. Nie brakuje ciekawych projektów z różnych dziedzin: programowania, zdrowego stylu życia, czytelnictwa. Na wszystkich czekają gry planszowe, ciekawe lektury i opowieści, zabawy z kolegami, czyli aktywne, ciekawe, twórcze i rozwijające sposoby na spędzanie wolnego czasu.

Największe atuty świetlicy prowadzonej w ramach prywatnej szkoły w Białymstoku to:

 • stała opieka wykwalifikowanej kadry;
 • szeroka oferta zajęć, w tym: plastyczne, muzyczne, konstrukcyjne, językowe, promujące zdrowy styl życia;
 • wspieranie rozwoju zainteresowań indywidualnych;
 • poczucie bezpieczeństwa;
 • fantastyczna atmosfera!

Z naszej świetlicy nie chce się wychodzić!!!

Dodatkowo w ramach opłaty czesnego umożliwiamy swoim uczniom darmowy udział w półkoloniach letnich – przez dwa tygodnie i zimowych – przez tydzień.

Realizowany w placówce program nauczania zapewnia wszechstronny rozwój dziecka oraz przygotowuje go do budowania relacji społecznych opartych na wzajemnym szacunku, tolerancji i otwartości na innych. Szkołę tworzy kreatywna kadra nauczycielska, która w porozumieniu ze specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki i logopedii czuwa nad prawidłowym i wszechstronnym rozwojem uczniów.

Wspólnie sprawimy, że Państwa dziecko w przyszłości stanie się osobą gruntownie  wykształconą, wyposażoną w kompetencje kluczowe dla XXI wieku, otwartą i swobodnie poruszającą się w nowoczesnym świecie.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Kadra Szkolna

Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele i pedagodzy czuwają nad wszechstronnym rozwojem Państwa dziecka. Zawsze służą radą i pomocą. Umiejętnie wspomagają jego pasje i zainteresowania. Wyznają też zasadę, że każde dziecko jest zdolne – trzeba tylko pomóc mu odkryć jego predyspozycje i możliwości.

Każdy zatrudniany nauczyciel to przyjaciel ucznia i przewodnik w podróży po wspaniałym świecie wiedzy. Do dzieci podchodzimy indywidualnie, rozpoznajemy ich potrzeby, pomagamy rozwijać mocne strony i radzić sobie z różnymi wyzwaniami.

Nadrzędnym celem procesu edukacji w niepublicznej szkole podstawowej w Białymstoku jest, by uczniowie z przyjemnością zdobywali wiedzę przygotowującą ich do dalszej edukacji i życia.

Nauczyciele z białostockiej prywatnej podstawówki:

 • są nowocześni, innowacyjni, otwarci;
 • nauka jest ich pasją i potrafią zaszczepić tę pasję dzieciom;
 • tworzą wspaniałą, optymistyczną, pełną pozytywnej energii atmosferę;
 • nie tylko nauczają, ale sami też ciągle uczą się i doskonalą;
 • śledzą nowe trendy w edukacji i wybierają z nich to, co jest najlepsze dla ucznia;
 • są nastawieni na partnerski udział rodziców w życiu szkoły.