Projekty

Projekty Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji

Aktywna tablica

W tym roku szkolnym nasza szkoła zakupiła trzy monitory interaktywne dzięki wsparciu finansowemu z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Monitory trafiły do trzech klas: 0, 1 i 2, bardzo wzbogacając warsztat pracy nauczyciela i uatrakcyjniając proces edukacji. Uczniowie korzystają z nich podczas różnego rodzaju zajęć: od edukacji muzycznej, poprzez ciekawe zajęcia matematyczne do języka angielskiego. Wykorzystywane są różne narzędzia: prezentacje i gry interaktywne, plansze demonstracyjne, e-booki, gry edukacyjne online.

Na sfinansowanie zakupu trzech monitorów Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji otrzymała prawie 14 tys. złotych dofinansowania z programu „Aktywna tablica”. Uczestnictwo w programie i otrzymanie dofinansowania możliwe było dzięki temu, że szkoła posiada dostęp do szerokopasmowego internetu.

Szkoła z klasą 2.0

Szkoła z klasą to ogólnopolska akcja, prowadzona przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Promuje i współtworzy szkołę, która przygotowuje do życia w nowoczesnym świecie i wychowuje młodych ludzi na aktywnych obywateli, którzy chcą i potrafią stale się uczyć i podejmować nowe wyzwania. Pomaga również rozwijać umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, stosować nowe technologie do uczenia się, a nie tylko rozrywki, odpowiedzialnie korzystać ze źródeł, stosować wiedzę szkolną w praktyce, bezpiecznie korzystać z internetu.

Program trwa cały rok szkolny, od września do czerwca. Obszar, nad którym skupiamy się w tym czasie to ocenianie i docenianie. W jego ramach w szkole odbywa się szereg działań, adresowanych do całej społeczności szkolnej, czyli uczniów, nauczycieli, rodziców, kierownictwa placówki, ale też środowiska zewnętrznego, dzięki którym podniesiemy jakość pracy i współpracy w tej dziedzinie.

Sukcesywnie realizujemy kolejne etapy programu. W szkole odbywają się narady, spotkania, konsultacje. Kadra bierze udział w spotkaniach warsztatowych, webinarach, szkoleniach, konferencjach.

Liczymy, że dzięki zaangażowaniu całego zespołu i rodziców zdobędziemy Certyfikat Szkoły z Klasą.

Rekrutacja

Zapisy do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku już trwają. Zapraszamy!

Eurotrip with a dinosaur Polek

Projekt promujący wielojęzyczność w ramach którego uczniowie podróżują po Europie z dinozaurem Polkiem. Odwiedzają na mapie różne kraje i stolice państw, odgrywają scenki z udziałem tego sympatycznego pluszaka, biorą udział w grach i zabawach językowych oraz ruchowych, rozmawiają o tradycjach, zabytkach i kuchni różnych krajów, aktywnie poszukują informacji o innych krajach, piszą listy do koleżanek i kolegów z zagranicy. Na zakończenie projektu uczestnicy wezmą udział w ciekawym quizie i otrzymają dyplomy udziału w projekcie.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie poszerzają wiedzę o krajach europejskich, rozwijają kompetencje językowe i międzykulturowe. A przede wszystkim doskonalą znajomość języka angielskiego, poszerzają zasób słownictwa, rozwijają chęć komunikowania się z mieszkańcami innych krajów.

Przewidziane jest również spotkanie z native speaker’em, aby umożliwić uczestnikom poznanie niezbędnego akcentu, a dzięki żywemu kontaktowi przybliżyć im kulturę i zwyczaje innego kraju.

Żyj smacznie-zdrowo-kolorowo

Projekt poszerzający wiedzę dzieci, dotyczącą zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania, prowadzony z użyciem metod aktywizujących oraz uczenia się przez doświadczanie.

W jego ramach uczniowie wspólnie stworzyli piramidę zdrowego żywienia oraz założyli w szkole ogródek ziołowy. W ramach cyklicznych zajęć nauczyli się przygotowywać koktajle owocowe, kanapki z ulubionymi warzywami, tosty, szaszłyki owocowe. Wzięliśmy także udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Śniadanie daje moc”.

Na bazie tego uczniowie stworzą książkę kucharską z ulubionymi przepisami, a także plakat „Wiem, jak się odżywiać”. Wezmą także udział w zawodach sportowych „Ruch to zdrowie”, na zakończenie których otrzymają dyplomy.

Czytamy bajki i baśnie

Program czytelniczy, którego założenia mają sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi dziecka, a szczególnie rozwijaniu postaw czytelniczych, zamiłowania do książek i słowa pisanego w różnej postaci (wierszy, opowiadań, bajek, baśni) oraz umiejętności słuchania i koncentracji.

W ramach projektu uczniowie poznają klasykę literatury dziecięcej pięknej i obcej, osłuchują się z pięknem języka literackiego, kształtują nawyk czytania przez całe życie, rozwijają i wzbogacają swój język, rozbudzają wyobraźnię i aktywność intelektualną.

W ramach projektu odbył się również „Wieczór baśni i czarów”, podczas którego dzieci opowiadały o swoich ulubionych postaciach literackich i baśniach, a rodzice czytali fragmenty ulubionych utworów literackich swojego dzieciństwa.

Chętni rodzice są zapraszani do głośnego czytania dzieciom wybranych bajek. Uczniowie wybiorą się na wycieczkę do biblioteki poza szkołą, odbędą się konkursy na ilustrację do ulubionej bajki lub baśni oraz na najciekawszą wymyśloną bajkę.