Zajęcia dodatkowe

Stawiamy na pełny rozwój w zakresie wiedzy, umiejętności i pasji naszych wychowanków. Dlatego przygotowaliśmy dla uczniów bogatą ofertę zajęć. Poza zajęciami podstawowymi, obejmującymi zagadnienia zawarte w programie klas 0-3, proponujemy:

  • bogaty zestaw zajęć dodatkowych – w tym warsztaty kreatywne, muzyczne, językowe, plastyczne, zajęcia z robotyki i programowania, szachy;
  • świetlicę czynną w godzinach od 7.30 do 17.00, w której dziecko twórczo, kreatywnie i bezpiecznie spędza czas,

  • ferie i półkolonie – uczniowie w okresach wolnych od nauki mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach obejmujących robotykę, język angielski, zajęcia plastyczne, artystyczne, wycieczkach i warsztatach.

Wszystkie zajęcia o charakterze dodatkowym są udostępniane wychowankom białostockiej szkoły  prywatnej nieodpłatnie (koszty uczestnictwa pokrywane są w ramach czesnego).

Języki Obce

Jesteśmy przekonani, że znajomość języków obcych we współczesnym świecie to kluczowa sprawa. Niewątpliwie są one paszportem do swobodnego poruszania się po świecie. Dlatego też w naszej prywatnej podstawówce poświęcamy edukacji językowej szczególną uwagę. Nauka języków obcych w placówce odbywa się na wysokim poziomie – w tej dziedzinie stawiamy na profesjonalizm i kreatywne metody pracy z dzieckiem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Białostocka prywatna podstawówka prowadzi zajęcia z języka angielskiego z dużym naciskiem na metody konwersacyjne, immersję językową i praktyczne umiejętności posługiwania się językiem. Rozmawiamy po angielsku nie tylko na lekcjach, ale też wielu innych sytuacjach, co pozwala dzieciom poznać najpotrzebniejsze wyrażenia i zwroty w możliwie naturalny sposób i wypracować naturalność w posługiwaniu się językiem obcym. Aby nauka języków była wspaniałą przygodą wykorzystujemy do tego liczne pomoce multimedialne i interaktywne: tablety, tablice multimedialne, laptopy, kody QR itp. Dodatkowo raz w tygodniu wszyscy chętni spotykają się w English Clubie, aby fantastycznie bawić się w języku angielskim!

Nauka języków w prywatnej podstawówce w Białymstoku odbywa się:

  • w ramach zajęć podstawowych od klasy “0”, kiedy to prowadzimy zintensyfikowany kurs języka angielskiego, ze zwiększoną liczbą godzin – zajęcia językowe odbywają się codziennie,
  • raz w tygodniu wszyscy chętni spotykają się w English Clubie, by rozmawiać i bawić się wyłącznie w języku angielskim,
  • poczynając od klasy 4 prowadzone są zajęcia z języka hiszpańskiego – drugiego po angielskim najpopularniejszego języka świata. Nauka prowadzona jest w sposób interaktywny, dostosowany do wieku i możliwości dzieci. Wykorzystujemy podczas niej ruch, muzykę i kreatywne zabawy.