Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice

Informujemy Państwa, że z dniem 01 lutego 2023 r. w Szkole Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku wysokość czesnego ulegnie zmianie i wynosić będzie 750 zł, wzrośnie więc o 150 zł miesięcznie.

Decyzja o podwyższeniu czesnego jest konsekwencją wzrostu kosztów prowadzenia placówki, wynikającego m.in.  z inflacji, wzrostu poziomu płac oraz kosztów dostaw mediów od września 2022 r. Są to wzrosty sięgające nawet 300 proc.

Chcemy Państwa zapewnić, że wzrost czesnego nie wynika z chęci osiągnięcia zysków, a jest konieczny w kontekście pokrycia kosztów funkcjonowania szkoły. Chcemy jednocześnie  podkreślić, że jest to pierwsza od 2 lat podwyżka czesnego. W tym okresie, pomimo iż koszty funkcjonowania szkoły wzrastały, nie zmienialiśmy Państwu wysokości opłat.

Liczymy na Państwa zrozumienie i życzliwość.

Przy tej okazji chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę i jednocześnie życzyć Państw w tych trudnych czasach spokoju i wszelkiej pomyślności.

 Z poważaniem

w imieniu organu prowadzącego

 Aneta Boruch

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji