Podlaskie Ekoludki edukują się w terenie

Podlaskie Ekoludki edukują się w terenie

Podlaskie Ekoludki edukują się w terenie

Uczniowie Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku uczą się przez doświadczenie na lekcjach terenowych i wycieczkach, interesujących warsztatach, korzystają z niezwykłej pracowni ekologicznej, organizują Dni Młodego Naukowca, edukują rodziców i lokalną społeczność. Wszystko to w ramach zdobytego grantu na projekt „Podlaskie Ekoludki”, dofinansowanego z Funduszu Naturalnej Energii. Jury oceniło go bardzo wysoko i uznało za projekt modelowy.
Więcej: https://www.bstok.pl/podlaskie-ekoludki-edukuja-sie-w-terenie/