Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (10.05.2022)

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup poniżej wskazanych pomocy dydaktycznych w ramach organizacji przedszkola działanie realizowane w ramach projektu: „Akademia Kreatywnych Dzieci”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w latach 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU Nr 5/2022/AKD