Zajęcia dodatkowe „Kreatywna matematyka”

Zajęcia dodatkowe „Kreatywna matematyka”

Zajęcia dodatkowe matematyka

Zapraszamy dzieci na zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje matematyczne i przygotowujące do konkursów.

Głównym celem unikalnych zajęć dodatkowych „Kreatywna matematyka”, prowadzonych w naszej szkole podstawowej, jest rozwijanie logicznego i kreatywnego myślenia oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów.

Prowadzi je nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem, którego uczniowie co rok mają na koncie liczne sukcesy. Tylko w ostatnim roku szkolnym jedna z uczennic, uczęszczająca na takie zajęcia dodatkowe, uzyskała bardzo dobry wynik w konkursie matematycznym „Kangur 2016” (uzyskała 97,5 pkt. na 105 możliwych). Osiągnięcia uczniów to również bardzo dobre, dobre wyniki i wyróżnienia w konkursach matematycznych „Alfik ” i „Kangur”.  Wśród uczniów są także laureaci w konkursach z edukacji wczesnoszkolnej „Olimpusek” i „Zuch”.

Uczniowie w trakcie naszych zajęć dodatkowych poszukują różnych sposobów rozwiązywania zadań, uczą się logicznego myślenia i wyciągania wniosków. „Kreatywna matematyka” nauczy dzieci planowania i organizowania własnej pracy oraz współpracowania w zespole. Ponadto będą kształtować swoje cechy charakteru jak: systematyczność, kreatywność, samodzielność.

Nasze kreatywne zajęcia dodatkowe prowadzone są w ciekawy i nowoczesny sposób metodami aktywizującymi z wykorzystaniem pomocy multimedialnych, robotów edukacyjnych czy gier planszowych.

Nie ulega wątpliwości, że rozwój kompetencji matematycznych ma kluczowe znaczenie dla sprawnego poruszania się w świecie. Z nami każde dziecko polubi matematykę, która otacza nas zewsząd. Pracujemy tak, aby nasi uczniowie postrzegali matematykę jako radosną przygodę i możliwość poznawania świata, a nie przykry obowiązek.

Koszt: 100 zł/miesiąc.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność wpłat.

ZAPRASZAMY!

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji, ul. Ciepła 40 C, II piętro.

Kontakt:

tel. 669 167 640

e-mail: sekretariat@spie.edu.pl

Jeśli chcesz jeszcze skuteczniej rozwijać logiczne myślenie u dziecka i zarazić go pasją inżyniersko-konstruktorską zapraszamy również na zajęcia: https://spie.edu.pl/aktualnosci/warsztaty-programowania-i-robotyki-dla-dzieci/

maths2