Wygraliśmy projekt „Podlaskie Ekoludki”

Wygraliśmy projekt „Podlaskie Ekoludki”

Od marca do czerwca 2019 r. w nasze szkole realizowany będzie projekt „Podlaskie Ekoludki”. Nasz pomysł otrzymał dofinansowanie z Funduszu Naturalnej Energii jako jeden z czterech w województwie podlaskim.

 

W ramach projektu „Podlaskie Ekoludki” w naszej szkole:
🍀 powstanie pracownia ekologiczna,
🍀 zorganizowanych zostanie 16 godzin warsztatów z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej,
🍀 odbędą się dwie wycieczki,
🍀 będziemy bawić się i eksperymentować na Dniach Młodego Naukowca,
🍀 poruszymy tematykę ekologiczną na spotkaniach z rodzicami,
🍀 zorganizowany zostanie konkurs plastyczny i fotograficzny.

Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja „Za górami, za lasami”