Realizujemy projekt „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości”

Realizujemy projekt „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości”

Ciekawe bezpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych w weekendy z pełnym wyżywieniem czekają w roku szkolnym 2019/20. Zgłoś się już dziś!

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych w realizowanym przez nas wspólnie z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku bardzo wartościowym projekcie edukacyjnym. W jego ramach w roku szkolnym 2019/20 w weekendy będziemy prowadzić bezpłatne zajęcia dodatkowe, m.in. z robotyki i programowania, artystyczne, ale również z zakresu skutecznej komunikacji. Uczestnicy w trakcie 6-godzinnych bloków sobotnich zajęć otrzymają również dwa bezpłatne posiłki.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości

Lider projektu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji, Stowarzyszenie „Akademia Plus 50”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-10-31

 Budżet projektu: 409 512,50 zł, w tym dofinansowanie z UE: 397 192,50 zł

 Działania projektowe adresowane są do trzech kluczowych grup docelowych:

– dzieci szkoły podstawowej klas 1-3 oraz 4-8,

– osób dorosłych,

– seniorów (60+).

Projekt, w trakcie 2 edycji, obejmie wsparciem 240 osób: 150 dzieci szkół podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną 240 osób w zakresie:

– komunikacji,

– kompetencji technicznych i komputerowych,

– kompetencji kognitywnych i artystycznych.

ZADANIA I HARMONOGRAM PROJEKTU

Program edukacyjny realizowany w ramach projektu „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości” obejmuje 3 moduły:

– Kompetencje osobiste (kognitywne, artystyczne),

– Kompetencje techniczne i komputerowe,

– Kompetencje komunikacyjne.

Każdy z modułów obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz szeregu warsztatów praktycznych, które pozwolą uczestnikom projektu aplikować poznane rozwiązania w codziennym życiu.

Realizacja opracowanego przez międzyśrodowiskową reprezentację specjalistów programu spoczywa na wysokiej klasie specjalistach dziedzinowych.

Zadanie 1 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – uczniowie (Edycja I)

Zadanie 2 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 3 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 4 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 5 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 6 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli- (Edycja I)

Zadanie 7 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 8 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy (Edycja I)

Zadanie 9 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 10 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- dorośli i seniorzy – (Edycja II)

Zadanie 11 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 12 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy- (Edycja II)

Zadanie 13 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 14 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli – (Edycja II)

Zadanie 15 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja II).

Zadanie 16 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy- (Edycja II).

 

Harmonogram projektu:

– Rekrutacja:

I edycja: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

II edycja: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

– Realizacja zajęć:

I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

II edycja:  styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.

– Wydanie dyplomów ukończenia zajęć w ramach projektu Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości„:

I edycja:         marzec 2020 r.

II edycja:       lipiec 2020 r.

TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia będą odbywać się w soboty (10 spotkań), w godzinach 9.00-15.00.

 I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

II edycja:  styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.

Podział na grupy warsztatowe oraz szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.

REKRUTACJA

Rekrutacja  będzie prowadzona w siedzibie WSFiZ w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

INFORMACJE O PROJEKCIE

Tytuł projektu: Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości

Lider projektu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Partnerzy projektu: Szkoła Podstawowa Innowacyjnej Edukacji, Stowarzyszenie „Akademia Plus 50”

Numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Okres realizacji projektu: od: 2019-01-01 do: 2020-10-31

 Budżet projektu: 409 512,50 zł, w tym dofinansowanie z UE: 397 192,50 zł

 Działania projektowe adresowane są do trzech kluczowych grup docelowych:

– dzieci szkoły podstawowej klas 1-3 oraz 4-8,

– osób dorosłych,

– seniorów (60+).

Projekt, w trakcie 2 edycji, obejmie wsparciem 240 osób: 150 dzieci szkół podstawowych, 60 osób dorosłych oraz 30 seniorów.

Głównym celem projektu jest realizacja kursów poszerzających wiedzę ogólną i specjalistyczną oraz rozwijających zainteresowania i niwelujące lukę kompetencyjną 240 osób w zakresie:

– komunikacji,

– kompetencji technicznych i komputerowych,

– kompetencji kognitywnych i artystycznych.

ZADANIA I HARMONOGRAM PROJEKTU

Program edukacyjny realizowany w ramach projektu „Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości” obejmuje 3 moduły:

– Kompetencje osobiste (kognitywne, artystyczne),

– Kompetencje techniczne i komputerowe,

– Kompetencje komunikacyjne.

Każdy z modułów obejmuje wprowadzenie teoretyczne oraz szeregu warsztatów praktycznych, które pozwolą uczestnikom projektu aplikować poznane rozwiązania w codziennym życiu.

Realizacja opracowanego przez międzyśrodowiskową reprezentację specjalistów programu spoczywa na wysokiej klasie specjalistach dziedzinowych.

Zadanie 1 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – uczniowie (Edycja I)

Zadanie 2 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 3 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 4 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 5 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja I)

Zadanie 6 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli- (Edycja I)

Zadanie 7 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja I)

Zadanie 8 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy (Edycja I)

Zadanie 9 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 10 – Kurs z zakresu rozwoju wiedzy i umiejętności – KOMUNIKACJA- dorośli i seniorzy – (Edycja II)

Zadanie 11 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 12 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji technicznych i komputerowych – dorośli i seniorzy- (Edycja II)

Zadanie 13 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – uczniowie – (Edycja II)

Zadanie 14 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych – dorośli – (Edycja II)

Zadanie 15 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Taniec) – seniorzy – (Edycja II).

Zadanie 16 – Kurs z zakresu rozwoju kompetencji kognitywnych i artystycznych (Sił. umysłu) – seniorzy- (Edycja II).

Harmonogram projektu:

– Rekrutacja:

I edycja: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

II edycja: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

– Realizacja zajęć:

I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

II edycja:  styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.

– Wydanie dyplomów ukończenia zajęć w ramach projektu Wyższa Szkoła Liderów Przyszłości – rozwój wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz pobudzanie zainteresowań mieszkańców Białegostoku, w ramach kursów kształtujących kompetencje przyszłości„:

I edycja:         marzec 2020 r.

II edycja:       lipiec 2020 r.

TERMINARZ SPOTKAŃ

Zajęcia będą odbywać się w soboty (10 spotkań), w godzinach 9.00-15.00.

 I edycja:  wrzesień 2019 r. – luty 2020 r.

II edycja:  styczeń 2020 r. – czerwiec 2020 r.

Podział na grupy warsztatowe oraz szczegółowy harmonogram zostanie udostępniony po zakończeniu rekrutacji.

REKRUTACJA

Rekrutacja  będzie prowadzona w siedzibie WSFiZ w Białymstoku przy ul. Ciepłej 40.

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dziecka

 

 Termin rekrutacji w I edycji: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

  • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

 Termin rekrutacji w II edycji: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

  • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu,

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

  • etap I – osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie wypełniają Kartę zgłoszeniową i przesyłają na adres mailowy: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl, drogą pocztową lub dostarczają bezpośrednio do Biura Projektu
  • etap II – na podstawie złożonych Kart Zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejne osoby z listy rezerwowej.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, pok. 23 B

15-472 Białystok

tel. 601419259, 697066160

e-mail: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy dziecka

 Termin rekrutacji w I edycji: 15.05-31.07.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

  • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

 Termin rekrutacji w II edycji: 04.11-31.12.2019 r. do godz. 00.00 lub do wyczerpania miejsc.

  • Liczba miejsc: 120 uczestników

– dzieci klas 1-3: 45 os.

– dzieci klas 4-8: 30 os.

– dorośli: 30 os.

– seniorzy (60+): 15 os.

Warunki wyboru uczestników projektu zgodne z regulaminem rekrutacji do Projektu,

Rekrutacja będzie miała charakter otwarty, a na wypadek rezygnacji uczestników z projektu utworzona zostanie lista rezerwowa.

Etapy rekrutacji:

  • etap I – osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie wypełniają Kartę zgłoszeniową i przesyłają na adres mailowy: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl, drogą pocztową lub dostarczają bezpośrednio do Biura Projektu
  • etap II – na podstawie złożonych Kart Zgłoszeniowych utworzona zostanie lista rankingowa (zgodnie z przyjętymi kryteriami). Na jej podstawie powstaną listy: Uczestników Projektu oraz lista rezerwowa.

W przypadku niezgłoszenia się w terminie któregoś z Uczestników do udziału w Projekcie kwalifikują się kolejne osoby z listy rezerwowej.

KONTAKT

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

ul. Ciepła 40, pok. 23 B

15-472 Białystok

tel. 601419259, 697066160

e-mail: szkolaliderow@wsfiz.edu.pl