Zapraszamy do przedszkola

Zapraszamy do przedszkola

Z ogromną radością informujemy, że rozpoczynamy prace przy realizacji projektu pt. „Akademia Kreatywnych Dzieci”, polegającego na utworzeniu przy naszej szkole przedszkola. Gdzie? Oczywiście w naszej nowej siedzibie przy ulicy Kreatywnej 11

Znajdzie w nim miejsce 30 dzieci w wieku 3-6 lat. Przedszkole rozpocznie działalność 1 lipca 2022 roku.

Wkrótce podamy więcej szczegółów dotyczących rekrutacji. A już teraz zapraszamy do kontaktu: 669 167  40

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla 30 dzieci w wieku 3-6 lat oraz podniesienie kompetencji 4 nauczycieli.

Okres realizacji projektu: 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 993 706,95 zł

 

Projekt „Akademia Kreatywnych Dzieci” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020) realizowanym w ramach Osi Priorytetowej III. KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działania 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej