Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

Od 25 maja w klasach I – III  w naszej szkole realizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych. Szkoła pracuje w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa.

Decyzję o posłaniu dziecka podejmuje rodzic. Chęć udziału ucznia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych rodzice zgłaszają pisemnie do dyrektora szkoły poprzez złożenie OŚWIADCZENIA (załącznik nr 1) i podpisanego regulaminu. Dostarczają je na dwa dni robocze przed rozpoczęciem zajęć do godziny 1500.

Od 25 maja szkoła pracuje w godzinach 8.00-16.00. Jednocześnie kontynuowane będzie nauczanie online dla wszystkich klas.

Procedura bezpieczeństwa na terenie Szkoły

Załącznik-nr-1-OŚWIADCZENIE-RODZICA

REGULAMIN-dla-rodziców-covid-19