Asy do pierwszej klasy – najlepsze zajęcia przygotowujące do dobrego startu w szkole

Asy do pierwszej klasy – najlepsze zajęcia przygotowujące do dobrego startu w szkole

Zapraszamy dzieci 5 i 6-letnie na kurs, przygotowujący do dobrego startu w klasie pierwszej. Nasze warsztaty umiejętności szkolnych to cykl zajęć, rozwijających umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, komunikację i współpracę w grupie oraz  wzmacniających motywację dziecka do przygód w świecie nauki.

Nasze warsztaty umiejętności szkolnych mają ciekawą i urozmaiconą formę, która stanowi dla dzieci źródło świetnej zabawy w grupie rówieśniczej. Nauka odbywa się równocześnie z rozwijaniem funkcji słuchowych, wzrokowych i ruchowych. Dzieci będą miały również okazję do doskonalenia umiejętności  grafomotorycznych i manualnych, niezbędnych w nauce pisania.  Uczestnicy będą mieli do czynienia także z grami i zabawami matematycznymi, rozwiną umiejętność logicznego myślenia i poćwiczą pamięć. Rozwiną pozytywną motywację do nauki, wzmocnią wiarę we własne możliwości  i przekonają się, że nauka to wspaniała zabawa. Na warsztatach wykorzystywane będą tradycyjne pomoce edukacyjne oraz multimedialne, w tym roboty edukacyjne Dash, pracownie Lego, monitory i pomoce interaktywne. Zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu, z doskonałym indywidualnym podejściem do dzieci.

Nasze zajęcia rozwiną w dziecku kompetencje językowe, umiejętność wypowiadania się na forum grupy. Dzięki nim uczestnicy zwiększą zasób słownictwa, co ułatwi naukę czytania ze zrozumieniem. Ciekawa i zróżnicowana forma zajęć będzie źródłem świetnej zabawy w nauce czytania, pisania i liczenia.

W ramach kursu zapewniamy:

  • zindywidualizowane podejście
  • wysoko wykwalifikowanych prowadzących z bogatym doświadczeniem
  • bezpłatne konsultacje z pedagogiem
  • specjalnie dobrane zestawy ćwiczeń
  • nowoczesne metody i pomoce dydaktyczne
  • ciepłą, radosną, a zarazem motywującą atmosferę

 

Liczba miejsc ograniczona! Zapisz dziecko już dziś!

Kontakt i zapisy:

tel. 669 167 640

e-mail: sekretariat@spie.edu.pl

Grupy liczą maksymalnie 6 dzieci. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 50 minut. Semestr obejmuje 16 zajęć.

Koszt: 200 zł/miesiąc. Przy opłacie za semestr z góry koszt: 900 zł (180 zł/miesiąc).