Aktywna tablica w naszej szkole

Aktywna tablica w naszej szkole

Trzy monitory multimedialne trafiły do naszej szkoły dzięki wsparciu z rządowego programu „Aktywna tablica”.

Drukowanie

Najnowszej generacji sprzęt otrzymały klasy: 0, 1 i 2. Uczniowie będą z nich korzystać podczas różnego rodzaju lekcji: od edukacji muzycznej, poprzez ciekawe zajęcia matematyczne do języka angielskiego. Na sfinansowanie tego zakupu szkoła otrzymała prawie 14 tys. złotych dofinansowania z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”. W sumie wartość projektu wyniosła prawie 17,5 tys. zł.

Skorzystanie z programu było możliwe dzięki temu, że nasza szkoła ma dostęp do szerokopasmowego internetu.